info@connecttv.se 040-615 00 00

Canal Digital

Canal Digital har valt att avsluta sina tj�nster hos Connect TV from 2018-03-31, ber�rda kunder �r informerade och mer info kommer i mitten av Januari 2018

_________________________________________________________________________

Canal Digital levererar enbart till MKB i kabel-tv n�tet.

 

 

Nya telefontider hos Canal Digital efter 2016-06-01
Best�llningar vardagar 09:00 � 21:00 och p� helger 09:00-18:00
Avbest�llning vardagar 09:00-18:00 samt st�ngd p� helger.

 

 

 

T3 stor

�

 

Bindningstid:�

Om inget annat anges g�ller 0 m�naders bindningstid med 1 kalenderm�nads upps�gningstid.

Med reservation f�r pris & kanalf�r�ndringar.