info@connecttv.se 040-615 00 00

Din personliga integritet är viktig!

Vi vill informera dig om den positiva förändring som nu sker gällande hanteringen av dina personuppgifter.

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft inom EU. Syftet är att stärka skyddet vid hantering av dina personuppgifter.

Med anledning av GDPR har vi tagit fram en ny integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du får denna information så att du ska känna dig trygg med hur vi förhåller oss till den nya lagstiftningen. Du behöver inte göra någonting med anledning av den nya förordningen.

Vill du läsa mer om vår integritetspolicy kan du göra det här