info@connecttv.se 040-615 00 00

Driftstörning för boende hos MKB på brand i central [2018-12-03 08:56]

Pga brand i central i Rosengård ligger våra tjänster nere i MKB:s nät på följande adresser:

Von Rosens väg 2-38
Adlerfelts väg 1

Statusuppdatering kommer under dagen.