info@connecttv.se 040-615 00 00

Driftstörning pga tidigare strömabrott

Pga ett tidigare strömavbrott ligger våra tjänster nere i vissa områden.

Bland annat Skurup, LKF och vissa delar av MKB.

Mer information kommer!