info@connecttv.se 040-615 00 00

Förbättringsarbete IPTV – LKF [2020-02-26 09:30]

Onsdag den 26 februari klockan 09:30 kommer ett förbättringsarbete på IPTV-nätet i Lund med omnejd att genomföras. Detta innebär att IPTV-signalen för kunder i LKF:s nät kommer att ligga nere under tiden arbetet utförs.

Beräknad klartid: 12:00

Tack för ert tålamod.