info@connecttv.se 040-615 00 00

Förbättringsarbete TV – MKB [2020-01-28]

Vi uppgraderar vår TV-lösning vilket medför kortare avbrott

Tisdag den 28 januari och onsdag den 29 januari kommer vi utföra ett förbättringsarbete, där vi genomför en omläggning för att uppgradera MKB:s TV-nät som ger TV-lösningen högre tillgänglighet som resultat.


Omläggningsarbetet genomförs tisdagen 28/1 samt onsdagen 29/1 från klockan 09:00, med beräknad klartid 15:00. Under dessa dagar kommer det förekomma ett kortare avbrott på respektive kanal – där signalen försvinner under några sekunder – i samband med att den kanalen läggs över till ny utrustning.

Vi tackar på förhand för ert tålamod.

Pierre