info@connecttv.se 040-615 00 00

Fakturafrågor

Läs och förstå fakturan

Fakturadatum: Datumet då fakturan skrevs.
Kundnummer: Specifikt nummer som du tilldelas av Connect TV.
OCR-nummer: Specifikt nummer för aktuell faktura, används oftast för betalning via Internet.
Förfallodag: Sista dag då pengarna skall vara Connect TV tillhanda.
Avser period: Fakturaperiod för aktuell månad.
Rabatt: Prisreducering i samband med kampanjer.
Summa (sammandrag): Totalsumma gällande programavgifter.
Adm.avgift öppen tv
Kostnad för support, kryptering och digitalmottagare

Vilket datum får jag fakturan?

Fakturan skall vara hos dig som kund kring den 15:e i varje månad. Skulle du inte ha fått din faktura senast den 20:e kan du ringa vår kundservice på telefon: 040-615 00 00. Tänk på att du faktureras i förskott.

När ska fakturan vara betald?

Fakturan skall vara betald per den siste i varje månad. Tänk på att det tar minst 3 bankdagar innan pengarna når vårt konto.

Vad händer vid obetald faktura?

Betalningen skall vara oss tillhanda senast den siste varje månad. Tänk på att det tar minst tre bankdagar innan pengarna är bokförda och registrerade hos oss. Vi samarbetar med Visma Collectors när det gäller vår påminnelsehantering. Har du frågor angående en påminnelse du har fått var vänlig kontakta Visma Collectors direkt på antingen telefon 0771 23 24 00 eller info.collectors@visma.com

Varför kan första fakturabeloppet vara högre?

Detta kan bero på att du har startat ditt abonnemang under föregående månad. Det vill säga du faktureras från startdatumet på ditt abonnemang i efterskott samt i förskott för nästa månadsperiod. En anslutningsavgift debiteras också som ett engångsbelopp på första fakturan.

Vi samarbetar med Visma Collectors när det gäller vår påminnelsehantering. Har du frågor ang. en påminnelse du har fått var vänlig kontakta Visma Collectors direkt på antingen telefon 0771-23 24 00 eller info.collectors@visma.com

Om fakturan hinner förfalla gäller följande rutiner:

Betalningspåminnelse
Om fakturan av någon anledning inte är betald per förfallodatum går det ut en betalningspåminnelse efter 5 dagar. En påminnelseavgift om 60 kr tillkommer. För att undvika att ärendet skickas vidare till inkasso skall påminnelsen vara betald inom 10 dagar.

Avstängning av programkort
Om betalning av ursprungsfakturan inte är oss tillhanda inom 12 dagar kommer ditt programkort att stängas av.

Inkassokrav
Om betalningen fortfarande inte inkommit den dagen som står i betalningspåminnelsen går ärendet vidare till inkasso. En inkasso avgift på 180 kr tillkommer.

Återinkoppling
För att vi ska kunna aktivera ditt programkort igen måste fakturabeloppet synas på vårt konto.
OBS! Det räcker inte med en kopia eller annan handling på betalningen. Programkortet återaktiveras samma dag vi ser betalningen på vårt konto och en uppstartsavgift på 150 kr tillkommer på din nästa faktura.

Uppsägning
Connect TV har rätt att med omedelbar verkan säga upp abonnemanget om skulden kvarstår efter 90 dagar. Vid sådan uppsägning skall kunden debiteras med en slutavgift som motsvarar kvarvarande avtalstid.

Olika betalningssätt

Pappersfaktura
Vi skickar fakturan till dig med vanlig post. Det tillkommer en fakturaavgift på 30 kr.

PDF-faktura
Vi skickar fakturan till din e-post adress som ett PDF-dokument. Tänk på att vissa e-postkonton är känsligare än andra och att e-postleverantörerna, t.ex. hotmail, ständigt uppdaterar sina filter mot massmail (spam). Därför rekommenderar vi er att lägga till faktura@connecttv.se som godkänd avsändare. På så sätt minimerar ni risken att fakturan hamnar i skräpposten.

Autogiro
Du kan betala med autogiro. Autogirot dras med automatik den siste varje månad. Är den siste en helg dras det den första vardagen direkt efter. Autogiro dras aldrig före den siste. Tänk på att ifall du byter bank eller konto under tiden du har autogiro måste du kontakta din nya bank så att de flyttar med autogirot annars slutar detta fungera.
Du kan göra en autogirobeställning via din Internetbank och få snabbare betjäning eller via en autogiroblankett. Tryck här (pdf) så kan du skriva ut en autogiroblankett som du fyller i och skickar till oss.

Vid ansökning via internetbanken måste det ske av den som står på abonnemanget, vid annan betalare/konto måste autogiroblanketten skickas in till oss.

Uppges ingen e-postadress vid autogiroansökan så tillkommer 30:- i faktureringsavgift.
Uppges en e-postadress så tillkommer ingen faktureringsavgift (0:-).
Kontakta Connect TV:s kundservice för att uppge e-postadress om detta missats.

Skicka er e-postadress till kundservice genom kontaktformuläret