info@connecttv.se 040-615 00 00

DILOG DC 260 HD

Multimedia USB/hårddisk

Till boxen kan du använda USB enheter för lagring/inspelning t.ex hårddisk eller USB minne. Enheten måste vara kompatibel med filsystemet FAT 32 . Har enheten ett annat filsystem kan USB enheten behöva formateras med hjälp av en dator.

Använd hårddiskar upp till 500GB, USB porten i boxen följer USB standard. Använd en extern USB hårddisk med egen nätdel.