info@connecttv.se 040-615 00 00

HUMAX DUOVISION PVR

ShowView-nummer: (text från Sveriges Television)

ShowView är en funktion som underlättar inspelning från tv till hemvideon.

I dagstidningarna hittar du sifferkombinationer i samband med tv-programmens tablåer. Lägger du in ett tv-programs ShowView-nummer kommer video/dvd-bandspelaren att spela in programmet när det blir dags och utan att du själv behöver vara där och manuellt trycka för inspelning när programmet börjar sändas.

Sveriges Television har dock ingenting med ShowView-nummer att göra. Vi rekommenderar manuell tidsprogrammering för inspelning av tv-program.

För mottagning av digital-tv krävs en digital-box för kabel- satellit- eller markmottagning.

I boxen görs en signalomvandling till analog form, för vidare anslutning till videons SCART-kontakt (A/V-ingång). Vid tidsprogrammerad inspelning av digitala tv-program ska således såväl digital-boxen som videon programmeras och detta måste göras manuellt, utan hjälp av ShowView.

Det börjar att komma digitalboxar med inbyggd inspelningsfunktion (på hårddisk). De är än så länge relativt dyra, men kommer helt säkert att sjunka i pris och på sikt, och förmodligen ersätta en stor del av dagens hemvideoflotta.