info@connecttv.se 040-615 00 00

MKB – Har du tappat kanaler efter kanalomläggningen? [2019-02-12 13:00]

Kanalomläggning i MKBs nät är nu färdig. Om du har tappat kanaler så gör du en fabriksåterställning av din digitalbox.
Nedan följer instruktioner för vilka åtgärder du behöver vidta för respektive utrustning.


Du som har en Dilog 230, 235 eller 280 digitalbox

När du startar din box första gången efter kanalomläggningen kommer din box att sortera in kanalerna i form av en installation.

 1. En ruta dyker upp i botten på TV-skärmen med texten Automatisk installation av nya tjänster enligt bilden nedan.
 2. Under pågående installation, när din utrustning hämtar och lägger om kanalerna, kan mindre störningar eller frysningar ske i bilden.

OBS! Det är ytterst viktigt att inte avbryta installationen.

Efter ett par minuter försvinner rutan. Därefter behöver du söka in de nya HD-kanalerna som sorterats in i nätet.
Detta gör du genom att göra en fabriksåterställning och en ny kanlsökning, enligt följande steg:

 1. Tryck Menu på boxens fjärrkontroll > gå ner till System och tryck OK
 2. Välj därefter Fabriksinställning
 3. Sidan Fabrikinställning kommer då upp
 4. Gå ner till alternativ två i listan > Fabriksåterställning
 5. Bläddra till alternativet Fabriksinställning medn fjärrkontrollens pilar – så att det står Fabriksåterställning: Fabriksinställning > tryck OK
 6. Meddelandet ”Var god vänta” dyker upp.

Fabriksåterställningen pågår, detta kan ta ett par minuter. Din TV kan eventuellt visa meddalndet: Ingen signal. Vänta.

 1. Sidan Välj språk. Välj ditt önskade språk (om annat än svenska) och tryck OK.
 2. Sidan Välj ditt område dyker upp – detta är förprogrammerat och behövs inte ändras. Tryck OK.
 3. Sidan Välj signal källa > välj Kabel
 4. Installation – Kabel > välj Automatisk sökning
 5. Sidan Automatisk sökning kabel-TV > Starta sökning genom att trycka OK boxens fjärrkontroll.

Boxen söker nu in samtliga nya TV-kanaler, detta kan ta några minuter. När kanalsökningen är färdig – Spara genom att trycka OK.
Din TV är nu redo att tittas på.


Du som har en CA-modul (kortläsare)

En ny kanalsökning kan krävas nu efter omläggningen.

NOTERA: Då TV-tillverkares menyer ser olika ut, kan något utav nedanstående steg skilja sig åt. Läs din manual eller kontakta dina TV-tillverkare om du inte hittar var du gör en kanalsökning.

 1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten i TV:ns RF-in uttag samt i antennuttaget i väggen.
 2. Kontrollera att programkortet sitter i och är vänd åt rätt håll i modulen – med det guldfärgade chippet inåt och mot den gröna etiketten.
 3. Sätt i modulen i TV:n.
 4. Gör en kanalsökning i TV:ns meny.
 5. Får du upp valet Antennkälla – välj ”Kabel”. Får du upp valet Kanalkälla – välj ”Digital”.
 6. Fyll i följande nödvändiga parametrar: Nätverks ID = 511 (Vissa TV-apparater kräver 5 siffror, använd då 00511). Frekvens = 306.00 Mhz (eller 306000). Symbolhastighet = 6.875 (Vid 5 siffror, använd 68750). TV:ns Sökläge kan variera. Använd antingen Sökläge: ”Snabb” eller ”Nätverk”. Får du valet ’Nätverkssökning’ välj då ”JA” eller ”PÅ”
 7. Starta kanalsökningen.
 8. Hittar TV:n totalt ca. 200 kanaler efter sökningen är den lyckad och din TV är nu redo att tittas på.

Du som har en Dilog 760 digitalbox

När du startar din digitalbox för första gången efter kanalomläggningen behöver du göra en fabriksåterställning av boxen och en ny kanalsökning. Detta gör du genom följande steg:

 1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten, i boxens RF-in uttag samt i antennuttaget i väggen. RF-input står under RF-kontakten längst till vänster på baksidan av boxen.
 2. Kontrollera att programkortet sitter rätt i boxen (med det guldfärgade chippet inåt och nedåt). Kortet ska vara intryckt i boxens vänstra sida.
 3. Tryck Menu på boxens fjärrkontroll > Gå till Konfiguration (Vertygslåda-ikonen)
 4. Välj Systeminställningar > Välj Återställ till fabriksinställningar
 5. Rutan Verifiering krävs kommer upp. Ange PIN-kod: 1111 och tryck OK
 6. Fabriksåterställningen pågår, detta kan ta ett par minuter. Din TV kan eventuellt visa meddalndet: Ingen signal. Vänta.

Inom kort kommer du till sidan Förstagångsinstallation.

 1. När fabriksåterställningen är klar dyker installationssidan upp. Välj ditt ösnkade språk (om annat än Svenska).
 2. Kontrollera fäljande:
 3. Läge = Hybridläge, Tunertyp = Kabel, Scanningstyp = Automatisk
 4. Tryck Välj för att godkänna och starta kanalsökningen.
 5. När kanalsökningen är färdig ska du trycka på Spara.
 6. Kanalsökningen är nu färdig och din box är redo att användas.

Du som har en utgående eller digitalbox som ej stöds av nätet

Har du en utgående digitalbox rekommenderar vi att du gör ett byte av din digitalbox.
Osäker på om du har en utgående digitalbox? Modelltyp hittar du på etiketten på undersidan av boxen.

Har du en box av följande modell; Dilog DC 260, Dilog DC 660, Dilog DC 250, kommer den fortfarande fungera efter kanalomläggningen, men för att få en fungerande TV-bild behöver du göra en återställning av din box och en ny kanalsökning. Detta kan du göra genom att följa instruktioner i utskicket som du har fått.

Har du en box av följande modell: Dilog 150, Humax C Fox CII, Humax Duovision PVR, Triax CR 111 eller Triax C-HD 512, så har du en digitalbox som inte längre stöds utav nätet. Du behöver då byta ut boxen för att få tillgång till de nya HD-kanalerna.
Bytet är kostnadsfritt och görs hos oss på Danska vägen 57 i Malmö.