info@connecttv.se 040-615 00 00

MKB – Information om de fria digitala kanalerna (DVB-C)

Den här informationen riktar sig till dig som har anslutit din TV till kabel-tv-nätet hos MKB och inte har en digitalbox eller CA-modul/kortläsare från Connect TV utan ser på de fria digitala kanalerna enligt nedan:

Tisdag den 12 februari efter klockan 09:00 kommer en omläggning att ske av tv-kanalerna. Det här innebär att du behöver göra en ny kanalsökning på din TV om den inte gör det per automatik.

Kanalsökningen görs enligt följande steg:

NOTERA: Då TV-tillverkares menyer ser olika ut, kan något utav nedanstående steg skilja sig åt. Läs din manual eller kontakta dina TV-tillverkare om du ej hittar var du gör en kanalsökning. Får du bild på de fria kanalerna det vill säga; SVT1, SVT2, TV4, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 efter kanalsökningen, så har sökningen gjorts korrekt. Kontakta din TV-tillverkare om du behöver hjälp med kanalsökningen.

  1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten i TV:ns RF-in uttag samt i antennuttaget i väggen.
  2. Gör en kanalsökning i TV:ns meny.
  3. Får du upp valet Antennkälla – välj ”Kabel”. Får du upp valet Kanalkälla – välj ”Digital”.
  4. Fyll i följande nödvändiga parametrar: Nätverks ID = 511 (Vissa TV-apparater kräver 5 siffror, använd då 00511). Frekvens = 306.00 Mhz (eller 306000). Symbolhastighet = 6.875 (Vid 5 siffror, använd 68750). TV:ns Sökläge kan variera. Använd antingen Sökläge: ”Snabb” eller ”Nätverk”. Får du valet ’Nätverkssökning’ välj då ”JA” eller ”PÅ”
  5. Starta kanalsökningen.
  6. Hittar TV:n totalt ca. 200 kanaler efter sökningen är den lyckad och din TV är nu redo att tittas på.

Får du bild på de fria kanalerna det vill säga; SVT1, SVT2, TV4, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 efter kanalsökningen, så har sökningen gjorts korrekt. Kontakta din TV-tillverkare om du behöver hjälp med kanalsökningen.

Stöter du på problem – tveka inte att kontakta Connect TV på 040-615 00 00.

Pierre