info@connecttv.se 040-615 00 00

MKB – Kanalomläggningen [2019-02-12 09:00]

Under tisdagsmorgonen sker en kanalomläggning av MKBs nät.
Där de befintliga kanalerna sorteras om i nätet, samtidigt som vi gör plats för fler och nya TV-kanaler.

Efter kanalomläggningen kl. 09:00 kommer din digitala utrustning att sortera in kanalerna i form av en installation.
En ruta dyker upp i botten på TV-skärmen med texten Automatisk installation av nya tjänster enligt nedan. 

Under pågående installation, när din utrustning hämtar och lägger om kanalerna, kan mindre störningar eller frysningar ske i bilden.
OBS! Det är ytterst viktigt att inte avbryta installationen.

Efter ett par minuter försvinner rutan och din omläggningen är då färdig och du kan titta på din TV.

Pierre