info@connecttv.se 040-615 00 00

MKB – Pågående kanalomläggning [2019-02-12 10:50] Åtgärdat 13:03

Just nu pågår kanalomläggningen i som sorterar om och gör plats för nya kanaler i MKBs nät.
Arbetet pågår för fullt och du kan därför uppleva att du är utan bild på din TV eller digitalbox.

Invänta till omläggningen är färdig.
Beräknad klartid: 13:00