info@connecttv.se 040-615 00 00

RTS har blivit en mpeg4-kanal och kräver HD-box.

Kontakta kundservice om du har en SD-box så hjälper vi dig.

040-615 00 00