info@connecttv.se 040-615 00 00

Servicearbete Bahnhof [2018-11-13 00:01]

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänster som transporteras via samt finns anslutna i Malmö. Kunder med Bahnhof som tjänsteleverantör, kommer vara utan TV-tjänst under pågående arbete.

Beräknad klartid: 2018-11-13 02:00

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.