info@connecttv.se 040-615 00 00

Störning på samtliga kanaler från Teracom [2018-08-23] Avhjälpt

Under natten har vi haft en driftstörning på samtliga kanaler som vi hämtar från Teracom, som äger och driver det svenska marknätet för radio och TV. Störningen är nu åtgärdad men om du fortfarande upplever problem, börja med att starta om din utrustning, om detta inte avhjälper problemet vänligen kontakta vår support för en felanmälan.