info@connecttv.se 040-615 00 00

TNT upphör 2019-01-31

15 januari, 2019
Inga kommentarer

TNT upphör som kanal och slutar sin sändning. Med anledning av detta utgår kanalen ur samtliga kanalpaket.

Christian Nilsson